Handlingsplan för pandemi förbereds

Fyra personer arbetar nu med att ta fram en handlingsplan för hur man ska göra på Gotland om det uppstår en så kallad pandemi - det vill säga en smittsam sjukdom som sprids över världen.

Pandemier som snabbt sprids över hela världen, återkommer med mellan 10 och 50 års mellanrum. Den senaste var Hong Kong-influensan 1968.

När nästa pandemi kommer och hur den kommer att yttra sig är svårt att förutse, men det man vet är att många människor kommer att bli sjuka samtidigt och att det riskerar att lamslå delar av samhället.

Sjukvården är speciellt utsatt, men chefläkare Ingrid Taylor tror att Gotland har goda förutsättningar att klara sig.

Ett bekymmer är Gotlands ö-läget, eftersom flyg och färjetransporterna måste fungera även om många i personalen blir sjuka.

Förnödenheter och mediciner måste kunna transporteras till Gotland och patienter måste kunna föras till fastlandet.