Kartläggning av invandrare på Gotland

Nu ska invandrare på Gotland kartläggas för att samhällets insatserna ska kunna samordnas bättre och för att få en bättre bild av vilka resurser det finns bland invandrarna.

Bakom enkäten står länsstyrelsens integrationssamordnare Juan José Cassis och den skickas till omkring 250 personer, som läst svenska på KomVux de senaste fem åren.

Viktigaste frågan är vad de gör idag och vilken utbildning och vilket yrke de hade i hemlandet.

Enkäten ska ge en bild av vad invandrarna kan tillföra Gotland och vilka fritidsintressen de har.