Avslår ansökan om utökad Klinteskola

Skolverket avslår ansökan från Hassela Gotland om bidrag för att utöka K-A Westerbergskolan i Klintehamn.

Anledningen är att ansökan är bristfällig, bland annat när det gäller verksamhets-beskrivning, budget och modersmåls-undervisning.

Erik Sjögren på Hassela Gotland säger att beslutet var väntat och att de lät saken bero efter krav på flera kompletteringar från Skolverket.