Studenter vill ha rabatt på bussarna

Det är dags att kommunen på allvar överväger att införa student-rabatt för högskolestudenter på busstrafiken i Gotlands kommun.

Det tycker ordföranden för studentkåren Rindi tillsammans med ordförandena för de fyra ämnesföreningarna på högskolan i ett brev till kommunstyrelsen.

I brevet skriver de att förutom det faktum att studenterna har det knapert ekonomiskt, skulle en buss-rabatt göra det enklare för studenterna att bo utanför Visby.

Det skulle både minska på trycket efter vanliga lägenheter i Visby och främja ett ökat boende på landsorten, skriver studenterna i sitt brev till kommunstyrelsen.