Betodlare får hitta annan försörjning

Nu har EU:s jordbruksministrar tagit det slutliga beslutet att genomföra den omfattande sockerreformen. Den träder i kraft den första juli och innebär bland annat att sockerpriset sänks med 36 procent.

Sockerbetsodlarna ska kompenseras för sänkt pris och minskade kvoter, men regeringen har ännu inte kommit överens med vänstern och miljöpartiet om hur det ska ske i Sverige.

För betodlare på Gotland och Öland finns en särskild fond med fem miljoner euro, cirka 47 miljoner kronor, för att hitta annan försörjning.

Sockerreformen genomförs efter påtryckningar från världshandelsorganisationen WTO. Målet är att EU ska minska sin egen sockerproduktionen med 6-7 miljoner ton. Samtidigt öppnas marknaden succesivt för import från världens 49 fattigaste länder, och 2009 ska sockermarknaden vara helt fri.