Är positiv till försöket med Gotsam

Krisberedskapsmyndigheten är positiv till det pågående försöket med Gotsam på Gotland. Gotsam är ett samarbete mellan polisen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, kommunen och länsstyrelsen när det gäller krishantering.

Syftet är att skapa metoder och nätverk för att klara framtida hot, risker och sårbarheter som kan drabba Gotland.

Projektet ska pågå till och med 2007, men redan i år måste Gotsam presentera hur verksamheten ska fortsätta och hur den ska betalas.