Ökad influensaberedskap på Gotland

Det första fyndet av den aggressiva formen av fågelinfluensa har påträffats i Sverige. Viruset har konstaterats hos vilda fåglar i Oskarshamnstrakten. Nu har beredskapen höjts också på Gotland och redan har kustbevakningen skärpt uppmärksamheten på döda fåglar längs kusterna.