Ökad dispens från strandskydd

Kommuner kan få större möjligheter att ge dispens från strandskyddet i ett nytt lagförslag som regeringen arbetar med, skriver socialdemokraterna Lena Sommestad, miljöminister och Sinikka Bohlin, riksdagsledamot, i en debattartikel i Dagens Nyheter idag tisdag.

Av regionalpolitiska skäl ska kommuner kunna ge dispens från strandskyddet. Men Sinikka Bohlin som brukar besöka Gotland, tycker att stränderna här på ön är så viktiga för turismen att de inte ska bebyggas. Möjligen kan hon tänka sig dispens för enstaka turistanläggningar.

Strandskyddet gäller 100 meter från stranden, och för att den gränsen ska respekteras vill hon att det utökade skyddet upp till 300 meter ses över.

Många kommuner är emot det kommande förslaget och anser istället att strandskyddet ska in under plan- och bygglagen och skötas helt av kommunerna. Enligt Lars Grönberg som är biträdande stadsarkitekt på Gotland finns en bred politisk enighet för att skapa attraktivt strandnära boende - men inte inom 100-meters gränsen.