Rudolf Meidner-priset till gotlänning

Författaren Anders Johansson som är redaktör för Haimdagar har fått årets Rudolf Meidner-pris.

Rudolf Meidner-priset ges ut av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och ges till Anders Johansson för hans tre band om den gotländska arbetarrörelsen. I maj är det tänkt att den tredje delen ska komma ut.

”Ett omfattande, mångårigt forskningsarbete har fått sitt nedslag inte bara i en omfattande empiri på cirka 1500 sidor i A 4-format, utan även nya insikter och värderingar av Gotlands moderna historia” står det i motiveringen.

Priset är på 25 000 kronor och delas ut den 1 juni.