Högskolan får 242 000 kronor

Högskolan på Gotland får drygt 242 000 kronor för att genomföra ett internationellt praktikprojekt.

Projektet skall genomföras tillsammans med organisationer i Polen, Litauen och Storbritanien.

Pengarna - som kommer från Leonardo da Vinici-programmet - vill uppmuntra till nya kunskaper genom praktik och teori.

”Ambitionen är också att de som deltar skall utveckla sina språkkunskaper och att kopplingen mellan arbetsliv och yrkesutbildning skall stärkas”, det säger Ulf Melin, generaldirektör för det internationella programkontoret.