Besparingar kan drabba studenterna

Besparingarna vid Högskolan på Gotland kan komma att drabba studenterna när det gäller den så kallade IT-supporten. Det befarar Marie Engegard som är system-administratör på högskolans IT-avdelning.

I ett förslag vill högskolans ledning nämligen låta studenterna själva sköta en del av datahjälpen åt varandra.

När nu Högskolan måste spara fem miljoner kronor så görs det genom att antalet avdelningar minskar till hälften, samtidigt som 15 fast anställda och nästan lika många visstidsanställda sägs upp.

En av de avdelningar som drabbas är IT-avdelningen som ska slås ihop med dagens studerandeavdelning. Den nya avdelningen heter Resurscentrum för lärande.

I och med sammanslagningen försvinner personal som arbetar med datastöd. För att lösa detta finns alltså ett förslag från högskoleledningen att låta studenterna sköta en del av datahjälpen, via telefon och e-post.

Bemanningen ska ske utifrån en teknikförening som studenterna ska bilda.

En annan förändring som föreslås av högskoleledningen är att de så kallade kritiska datasystemen läggs ut på entreprenad. Ett liknande förslag diskuterades av den förra högskoleledningen, men förkastades sedan.