Kritik mot arbetsmiljö i Alva dagcenter

Trots tidigare påpekanden får verksamheten vid Alva dagcenter på nytt kritik från Arbetsmiljöverket.

För drygt ett år sedan upptäcktes en del brister i arbetsmiljön i Alva.

Eftersom allt inte åtgärdats kommer nu Arbetsmiljöverket med nya krav.

Det gäller bland annat att toaletterna och hygien-utrymmena är för trånga, personal saknar kunskap om lyft och förflyttningar och det även saknas rutiner för första hjälpen och krisstöd.

Senast den 13 april vill Arbetsmiljöverket ha besked från Alva hur man tänker åtgärda bristerna.