Bättre samarbete högskola-kommun

Samarbetet mellan Högskolan, studentkåren Rindi och Gotlands kommun stärkas.
Det här läsåret har man infört ett nytt system för att studenternas liv och studiesociala situation skall bli tillfredsställande.

Sturek GO 07 är det samarbetsprojekt som skall verka för ökad rekrytering till högskolan och målet är att bli Sveriges bästa studentkommun.

Under ett läsår skall parterna träffas minst tre gånger - ett förmöte och ett idé-seminarium under hösten och ett uppföljningsmöte på våren då man stämmer av om handlingsplanen har följts.