Bättre resultat för Konsum Gotland

Samtidigt som Coop Sverige gjorde en storförlust på 491 miljoner kronor förra året, gjorde Konsum Gotland ett plusresultat.

Enligt Per-Åke Sandsjö som är vd för Konsum Gotland, hade sex av de åtta butikerna på Gotland ett bättre resultat 2005 än 2004.

Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner uppgick till 7,5 miljoner kronor, drygt 10 procent bättre än året innan.