Förberedelse för fågelvirus på Gotland

Inga fler fall av fågelinfluensa har rapporterats.
 På Gotland förbereds en särskild så kallad epizootigrupp, bestående av länsstyrelsen, kommunen, polisen och LRF, för att hantera frågor kring fågelviruset.

Gruppen har ett kansli där bland annat länsveterinären ingår. Länsledningen har också beslutat att tillfälligt rekrytera en veterinär för att avlasta länsveterinären.

Länsstyrelsens telefonväxel ska också förstärkas med tanke på att det kan komma att ringa många personer som har frågor.

En särskild upplysningsgrupp förbereds också.

Gotsam, som ska samordna myndigheternas insatser i ett krisläge, har också fått information om förberedelserna.