Många åsikter om innerstadstrafiken

Det blev en livlig diskussion om tekniska förvaltningens förslag till hur trafiken i Visby innerstad ska minskas, vid mötet med allmänheten på onsdagkvällen.

Förslaget som bland annat går ut på dubbelriktning av gator, stopp för genomfart och parkering enbart på markerade parkeringsplatser, fick en hel del kritik.

En del befarade att risken för olyckor skulle öka och ansåg att gatorna är för trånga för bilmöten.

Det blir nu en grannlaga uppgift för politikerna att jämka ihop de olika åsikterna.

Om det blir just de här åtgärderna är tveksamt enligt Tommy Gardell, socialdemokratisk ordförande i tekniska nämnden, som säger att det är tveksamt om man verkligen mäktar med ett beslut.