Har inget emot att Sandön avfolkas

Gotlands kommun har inget emot förslaget att avbemanna Gotska Sandön. Även om kommunen tycker att det vore önskvärt om ön ur ett säkerhetsperspektiv är bemmand året runt.

Det är regeringen som vill ha synpunkter på förslaget att dra in åretrunt-bemanningen.

De ledande tjänstemännen på kommunen säger sig inte ha nåt emot att bemanningen året runt på Sandön dras in.

Nu ska frågan diskuteras politiskt vid kommunstyrelsens nästa möte.