Försäkringskassan skall kolla fusket

Försäkringskassan på Gotland ska börja undersöka om svenskar som bor utomlands fuskar med bidrag.

Över hela landet anställer Försäkringskassan 300 personer för att hitta fusk med olika bidrag och här på Gotland anställs sex personer.

De anställda på Gotland ska dels utöka kontrollen av levnadsintyg för personer som är bosatta utomlands. Dels kontrollera arbetsförmågan hos samtliga personer med sjukersättning i Spanien och Frankrike, det rör sig om totalt cirka 700 personer.