Risken är stor i Hörsne och Bara

Ett par platser på Gotland, där det tidigare funnits tjärfabriker, kan ha fått marken förorenad och därmed innebär det stor risk för miljöförorening, enligt länsstyrelsens bedömning.

Det gäller en fastighet i Bara och en annan fastighet i Hörsne där risken i båda fallen bedöms som stor för att verksamheten kan ha medfört föroreningar av mark, byggnader eller grundvatten.

Det här innebär att det krävs fortsatta undersökningar och eventuellt sanering av marken.