Utlandsstipendier till högskolan

Högskolan på Gotland har fått 160 000 kronor till stipendier av den statliga myndigheten Internationella Program-kontoret.

Pengarna ska användas till sex student-stipendier i utvecklingsländer, för att ge svenska studenter möjlighet att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer på plats.