Föreslår framtidens grödor

Vilka grödor kommer att vara lönsamma att odla på Gotland i framtiden?

Den frågan diskuteras nu inom bland annat Hushållningssällskapet, LRF och Lantmännen.

Det finns en ökad efterfrågan på oljeväxter och energigrödor och det finns också flera andra nya grödor och specialsorter som är särskilt intressanta att odla på ön.

Fem grupper ska nu arbeta med frågorna och väntas presentera ett förslag som ska gå ut till Gotlands lantbrukare senare i år.