Öns ambulanser kan bli privata

Ambulansverksamheten på Gotland kan komma att skötas privat.

Det framgår av en notis i räddningstjänstens interna informationsblad, ”rt info”. Det handlar alltså om upphandling av ambulansverksamhet.

Inom räddningstjänsten arbetar de nu med att ta fram ett upphandlingsunderlag för ambulansinsatsen.

Dick Svennefelt är ordförande i upphandlingsrådet och säger i informationsbladet att det är nyttigt att få verksamheten prövad gentemot privata aktörer.

En upphandling visar om ambulansverksamheten idag är tillräckligt kostnadseffektiv.

Till hösten är det tänkt att kommunstyrelsens arbetsutskott skall avgöra i vems regi ambulanserna skall finnas. Om kommunen bestämmer sig för att lägga ut verksamheten på en privat aktör så sker den förändringen i så fall i maj nästa år.