Brister i butikers kemikaliehantering

Livsmedelsbutiker i Visby, Slite och Hemse har fått besök av miljö- och hälsoskyddskontoret för att få sina kemikalieprodukter granskade.

14 butiker i Visby, Slite och Hemse har fått besök av miljö- och hälsoskyddskontoret för att få sina kemikalieprodukter granskade.

Det handlar till exempel om att rengöringsprodukter ska vara rätt märkta.

De butiksansvariga har också fått information om hur de själva kan kontrollera produkterna och ställa krav på leverantören. De fjorton granskade butikerna har klarat sig med några mindre anmärkningar.

På de flesta håll har resultatet varit positivt berättar miljöskyddsinspektör Mirjam Luc, men i några fall kan det bli aktuellt att göra återbesök i butiken

Som konsument kan man titta efter den så kallade faromärkningen, alltså de små orangea rutorna med olika symboler i. De talar om hur farlig produkten är. Till exempel betyder ett kryss - hälsofarligt och en dödskalle - giftigt.