Hemseskola i samarbete med Polen

Högbyskolan i Hemse får 80 000 kronor från det statliga Internationella programkontoret.

Pengarna skall användas i ett skolprojekt med Polen.

Generaldirektören på Internationella programkontoret, Ulf Melin, anser att samarbetsprojekt med skolor i andra länder är viktiga investeringar för framtiden.

Det är 133 skolor i landet som fått pengar och totalt har drygt sju miljoner kronor fördelats.