Pengar för kartläggning av hästar

Hushållningssällskapet har fått 135 000 kronor från länsstyrelsen för att under våren studera och kartlägga hästnäringens omfattning och betydelse på Gotland.

Dessutom ska Hushållningssällskapet hjälpa lantbrukare på Gotland att utveckla sina idéer och planer kring att få ökad sysselsättning och försörjning från hästnäringen.

Bland förslagen på aktiviteter under år 2006 finns temadagar om ”att bygga för häst”, ”uppfödning”, ”foder till hästar”, ”stängselfrågor” samt ”hovvård”.

Hushållningssällskapet har den 1 mars 2006 skickat in en tilläggsansökan till länsstyrelsen på ytterligare 50 000 kr för uppbyggnad och igångsättning av en hemsida för hästägare som ska ägas och drivas av Lövsta Landsbygdscentrum i nära samverkan med hela hästgotland.