Ingen kommunal besprutning mot klåda

Gotlands kommun kommer inte att agera ”krisledning” och försöka göra något åt tallprocessionsspinnarens utbredning och det kommer inte att ske någon besprutning, skriver regiondirektören i ett brev till suderbor.

Regiondirektören Bo Dahllöf skriver i ett brev till personer på Sudret att ledningskontoret förstår att situationen är besvärlig, men inte en kommunal angelägenhet.

Som Radio Gotland tidigare berättat har många fått till klåda av de gifthår som larverna sprider och inför sommaren befaras ett förvärrat läge. Men besprutning kan medföra oacceptabla effekter för människor och djur och Bo Dahllöf hänvisar till försiktighetsprincipen i miljöbalken.

På ledningskontoret intar de nu en ”vänta och se”-inställning. Bo Dahllöf skriver att det är det förslag som kommit från professor Stig Larsson. Tallprocessionsspinnarens naturliga fiender kan komma att begränsa antalet larver.

Dahllöf anser att det är viktigt att kommunen följer den forskning som länsstyrelsen är med och finansierar.

Skulle det visa sig att tallprocessionsspinnaren får en okontrollerad utveckling på Gotland kan kommunen komma att ändra sin inställning till besprutning.

Däremot kommer länsstyrelsen, som bedömer att det finns stor risk för att det blir mycket larver i år, att bekämpa tallprocessionsspinnaren genom att hugga ner de tallar där de lever.