Nej till bostadshus i Västerhejde

Det blir inget bostadshus vid Nygårds i Västerhejde, där Krukan AB velat få bygglov. Byggnadsnämndens arbetsutskott har sagt nej, men företrädaren för Krukan AB överklagade. Nu säger också länsstyrelsen nej.

Tanken var att fastigheten skulle styckas i tre tomter. Länsstyrelsen har kommit fram till att den planerade bebyggelsen och avstyckningen bryter mot det mönster som finns för hur bebyggelsen ser ut just där. Andra tomter är stora.

Länsstyrelsen håller alltså med byggnadsnämndens arbetsutskott om att det skulle bli en ”oönskad förtätning” i området.