Gotlands lärare sätts i skolbänken

”EU på schemat” är temat för ett seminarium vid Högskolan på Gotland i vår. Tanken är att Gotlands lärare, skolledare, politiker och tjänstemän skall få fördjupade kunskaper om EU.

Lärarna kommer att få tips på hur de praktiskt kan arbeta med ”EU i klassrummet” och information om EU:s program för internationella utbyten.