Almi har granskat Gotlands besöksmål

Gotlands sex besöksplatscentra har analyserats av Almi, som har synat förutsättningarna för platserna att utvecklas. Ekonomin är inte något riktigt stort problem, slår utredaren fast.

Det är Almis Magnus Larsson som har synat förutsättningarna för platserna att utvecklas.

Ekonomin är inte något riktigt stort problem, slår han fast. Han tycker att det finns en naturlig koppling till Gotlands turistförening för fortsatt verksamhet.

Han anser att försäljningen kan utvecklas - till exempel vad gäller glass och vatten. Länsmuseets sortiment av smycken och böcker bode kunna säljas också på besöksplatserna, tycker Magnus Larsson.

En viktig fråga tycker han är om besöksplatserna kan bidra med service när det gäller att bli av med sopor.

Han konstaterar också att Bottarve krymper sin verksamhet eftersom Leader+ försvinner och att Fröjel ser över sin verksamhet eftersom utgrävningarna är nedlagda.