Gotlandsbolaget avstår färjetrafiken

Rederi AB Gotland har beslutat att de inte längre är intresserade av att driva färjetrafik mellan Gotland och fastlandet nästa avtalsperiod 2009-2014, eftersom de tycker att villkoren är för dåliga.

Rederiet förklarar att de gärna vill vara med och utveckla Gotlandstrafiken i framtiden men tycker att det då måste ske på rimliga villkor.

Med de förutsättningar som finns i anbudsunderlaget idag anser Gotlandsbolaget att de inte kan lämna något anbud. Men om anbudsunderlaget görs om, kan rederiet tänka sig att lämna ett.

Några av orsakerna till att rederiet inte lämnar något anbud är att de anser att avtalet kan äventyra sjösäkerheten och det faktum att Destination Gotland och Rikstrafiken befinner sig i en rättstvist.

Gotlandsbolaget anser att avtalet är statiskt och saknar möjligheter till anpassning till framtida trafik. Bolaget hävdar också att anbudsunderlaget kräver fler turer under den tid då det inte finns nån efterfrågan.

Anbudstiden går ut natten mot lördagen och om andra bolag lämnat några anbud är ett besked vi får vänta på.
- Om det visar sig på på måndag att det inte kommit in några anbud kommer upphandlingen att avbrytas, säger Rikstrafikens generaldirektör Staffan Widlert efter beskedet att Rederi AB Gotland inte tänker lämna in något anbud.
- Vi beklagar naturligtvis att de inte tänker lämna in något anbud. Varje rederi som inte vill lämna anbud beklagar vi. Destination Gotland kör en bra trafik och vi hade naturligtvis välkomnat dem som anbudsgivare.
- Kommer det inga anbud alls kommer rikstrafiken att höra av sig till tänkbara rederier för att fråga varför och i så fall eventuellt göra om riktlinjerna för trafiken, säger Staffan Widlert som inte tycker att det för dagen är någon stor dramatik.

Prövningen av eventuella anbud beräknas ta två månader och i maj i år väntas Rikstrafikens styrelse fatta beslut om vem som ska sköta Gotlandstrafiken under den kommande sexårsperioden.

Gotlands landshövding Marianne Samuelsson säger att frågan om den framtida Gotlandstrafiken nu kommit in i ett bekymmersamt läge. 
- Just nu får vi väl bara avvakta händelseutvecklingen och sedan diskutera med rikstrafiken och regeringen om de här frågorna.