Landin överraskad av rederiavhopp

Kommunalrådet Sonia Landin (s) säger att hon är mycket överraskad över att Rederiet AB Gotland inte lämnar in något anbud om färjetrafiken för den kommande upphandlingstiden.