Sjöbefäl vill ha ändrade villkor

Ulf Hammarström som är klubbordförande i Sveriges fartygsbefälsförening säger att det är förståligt att Rederiet AB Gotland inte lämnar in ett anbud om färjetrafiken. För de anställdas skull hoppas han att villkoren förändras.