Läkare varnas för missad hudcancer

En gotländsk läkare som nöjde sig med att punktera en blödning i ett födelsemärke hos en patient och inte göra något prov, får en varning av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Nåpgra månader senare visade en undersökning på Visby lasarett att patienten hade drabbats av hudcancer.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd bedömer att födelsemärken som på något sätt ändrar karaktär eller blöder kan vara elakartade och därför ska man i regel göra vidare undersökningar. Men eftersom det inte hände nu får läkaren en varning.