Turistnäring får inte momskompensation

Det är inte aktuellt att ge kompensation till turistnäringen för ändrade momssatser, uppger finansministern Pär Nuder.

Det finns ett förslag på att utjämna skattesatserna för att nå ett mer enhetligt skattesystem. Något som har lett till oro inom bland annat turistnäringen som frågat efter kompensation.

Men någon kompensation är inte aktuellt, enligt finansministern Pär Nuder.

Utredningen väntas bli klar i höst.