Blodgivare måste godkänna biobank

Sedan årsskiftet måste alla som lämnar blod eller vävnadsprover till sjukvården på Gotland också ge sitt samtycke till att provet sparas i den så kallade biobanken.

- Patienter som lämnar prover som behöver sparas i mer än två månader får lämna sitt godkännande, säger Carina Petersson, sektionsledare på blodcentralen i Visby. Det som sparas är skyddat av sekretess och till exempel polisen har ingen möjlighet att använda sig av det i sina utredningar.

Biobanker har funnits länge, men nu måste patienter och blodgivare ge sitt tillstånd så att proverna kan sparas där. 

- Någon enstaka har varit ifrågasättande och gått hem och funderat. Men det verkar inte vara något problem för våra vanliga blodgivare.

När det gäller just blodgivare handlar det om att kunna frysa ner deras plasma för senare bruk. Carina Petersson är positiv till att givarna får veta lite mer om vad som händer med det blod de lämnar.

- En blodgivare kanske inte alltid är medveten eller har blivit informerad om att man spar vissa delar av blodet.