Nattis behövs på Gotland

Det finns ett visst behov av barnomsorg på kvällar och helger, visar den enkät som Gotlands barn- och utbildningsförvaltning låtit göra bland de föräldrar som idag har barn i omsorgen.

Behovet finns både på vardagskvällar efter klockan 18 och på dagtid under lördag och söndag.

Enligt skollagen har kommunen ingen skyldighet att att erbjuda barnomsorg på så kallad ”obekväm arbetstid”. Men efter en motion i Gotlands kommunfullmäktige har kommunen nu undersökt behovet av barnomsorg kvällar och helger.