Märgborren skadar gotländska skogen

Skadorna på den gotländska skogen efter den stora märgborren blir allt mer omfattande.

Länsstyrelsen uppmanar därför alla som avverkar skog att se till att det avverkade virket inte ligger kvar i skogen.

Enligt lag ska allt vinter-avverkat virke vara borta ur skogen senast den första juli. Men om virket är borta redan till den första maj så minskar risken för att skadedjuren angriper virket.

Det skriver länsstyrelsen i det senaste numret av tidskriften Jårdi.