Läkare till Gotland söks nu i Ungern

För några år sedan genomförde sjukvårdsledningen i Visby en rekryteringskampanj utomlands för att få läkare och tandläkare att flytta till Gotland.

Resultatet blev att sju distrikts-tandläkare, två läkare specialiserade på bedövning, en ögonläkare och en distriktsläkare flyttade till Gotland.

Av dem bröt kontraktet och slutade i förtid. De flesta fullföljde sina två år på Gotland och några finns ännu kvar, verksamma på Gotland.

Nu är det framförallt psykiatrin som har svårt att få läkare till Gotland. Därför har en liknande rekryteringskampanj genomförts i Ungern.

För närvarande pågår utbildningen av en ungersk psykiater som, enligt förre sjukvårdsdirektören, snart ska börja jobba på Gotland, det uppger tidningen i Sjukvården.