Avgörande från Rikstrafiken idag

Idag måndag vet man på Rikstrafiken i Sundsvall om det kommit in anbud från något eller några rederier som vill ta hand om färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet från 2009 till 2014.

I torsdags meddelade ju Rederi AB Gotland att man inte lämnat något nytt anbud på färjetrafiken den kommande perioden.

Gotlandsbolaget anser att det underlag för upphandling som Rikstrafiken erbjuder bland annat innebär alltför stora ekonomiska risker.

Om inte Rikstrafiken fått några anbud idag kan det innebär att man gör ett nytt anbuds-underlag som blir fördelaktigare för de rederier som vill sköta trafiken.

Dessutom pågår ju en tvist just nu mellan Rikstrafiken och Gotlandsbolaget där Rikstrafiken anser att det gotländska rederiet inte använt de statliga pengarna till rätt saker.