Dålig ekonomi påverkar biblioteket

Högskolans ansträngda ekonomi påverkar även Almedalsbiblioteket. Om högskolan inte skjuter till mer pengar måste biblioteket spara 400 000 kronor.

Den pengapåse som biblioteket får är uppdelad med en del från kommunen och en del från Högskolan.

Den summa pengar som kommunen bidrar med är detsamma som förra året, men från Högskolan blir det ingen kompensation för löneökningar och heller inget stöd till kurslitteratur som utgick förra året. Sammanlagt blir det därmed 400.000 kronor mindre.

Vad som ska dras in på är alltså inte klart och fortfarande hoppas biblioteket på att det kanske kommer mer pengar.

Något annat som blivit aktuellt i sammanhanget är det avtal som finns mellan kommunen och högskolan, där det står hur kostnaden för Almedalsbiblioteket ska fördelas. Här finns nämligen oklarheter om ansvarsfördelningen ifall någon part måste spara pengar.

Valet kan stå mellan att minska på den kommunala verksamheten eller på inköp av kurslitteratur eller att minska antalet databaser.