Gotland kan få Östersjöfestival 2007

Nu finns planer på en Östersjöfestival på Gotland sommaren 2007.
Syftet med evenemanget är att tydliggöra Gotlands möjligheter som brobyggare i Östersjöområdet och därmed bidra till en fortsatt gynnsam utveckling i Östersjöarbetet.

Därför inbjuds nu en rad intressenter till ett idémöte den 20 mars för att förverkliga planerna.

Förhoppningen är att festivalen kan äga rum i slutet av juni 2007.