Nimbus lovar bli kvar på Gotland

Båttillverkaren Nimbus  har inga planer på att överge Gotland, trots att allt fler företag som tillverkar segel- och motorbåtar lägger sin produktion i lågprisländer.

Men en av ägarna Lars Wiklund, som är vice verkställande direktör i Nimbus-koncernen hoppas att företaget blir kvar lång tid på Gotland.  
-Det är vår största fabrik och det är inte för inte som det har blivit så, säger Lars Wiklund.

60 procent av företaget har numera övertagits av investeringsbolaget Altor, som får pengar från många olika håll, som pensionfonder och institutioner.

Det ger möjlighet till framtida investeringar och ger en stabil grund för framtiden, säger Lars Wiklund