Kritik mot tillsyn av överförmyndare

Riksrevisionen är kritisk till hur länsstyrelserna i landet sköter tillsynen över de kommunala överförmyndarna.
Enligt Riksrevisionen brister tillsynen i så väl kvalitet som innehåll och omfattning.

Det gäller grundläggande krav på likabehandling och rättssäkerhet för de som behöver samhällets hjälp med att till exempel sköta sin ekonomi.

På Gotland gjorde länsstyrelsen över huvud taget ingen tillsyn av kommunens överförmyndare under 2004, trots att regeringen krävt en årlig tillsyn.

Justitieombudsmannen har vid flera tillfällen haft anmärkningar mot överförmyndaren på Gotland.

Även länsstyrelsen på Gotland riktade kritik mot överförmyndaren efter en inspektion i juni i fjol.