Fler anmäler sjukvården på ön

Under 2005 fick patientnämnden på Gotland in 311 nya klagomål från patienter. Det är en ökning från 2004 då man fick in 224 stycken.

Patientnämnden består av sju ledamöter från olika politiska partier och är till för att hjälpa patienter och att förbättra kvaliteen inom sjukvården.

De flesta klagomålen, 177 stycken, handlar om patienter som tycker att de har blivit felbehandlade, inte fått tillräcklig vård eller fått biverkningar av sina läkemedel.

Andra saker som patienterna är missnöjda med är bemötandet de får från sjukvården, köerna de måste stå i och problem med remisser.

Avdelningen som man är mest missnöjd med är specialistvården men också klagomålen mot primärvården har ökat. Klagomålen mot folktandvården har minskat något sen föregående år.