Fällande dom för brott mot vilotidslag

Destination Gotlands vd Sten-Crister Forsberg har dömts av Stockholms tingsrätt till 2 000 kronor i böter, för brott mot lagen om vilotid.
Dessutom döms sju befälhavare vid Destination Gotland för samma brott, men där stannar böterna vid 800 kronor var.

Enligt lagen om vilotid ska befälhavaren ombord se till att de ombordanställda har tillräcklig vilotid inskrivet i sina arbetstidscheman.

Men så var det inte för de ombordanställda på Destination Gotlands färjor i början av 2004.

Redan under hösten 2003 diskuterades arbetstiderna för de ombordanställda och en ny bemanning testades ombord på färjorna.

I rätten erkände Sten-Crister Forsberg att rederiet inte följt lagen. Han hädar dock att han inte känt till detta förrän facket anmält förhållandena till Sjöfartsverket i mitten av mars 2004.

Stockholms tingsrätt anser det utrett att arbetsschemat för de ombordanställda stred mot gällande arbetstidslag.

Och tingsrätten dömer därför både Sten-Crister Forsberg, som vd för Destination Gotland, och de sju befälhavarna för brott mot lagen om vilotid.