Många politiker hoppar av

Sedan förra valet har det skett avhopp från ett sjuttiotal olika politiska poster på Gotland.

Politiker från alla partier och i olika åldrar har valt att lämna sina uppdrag.

Social- och omsorgsnämnden är en av de nämnder där rotationen varit störst. Nio personer har valt att hoppa av därifrån. Exempel på orsaker är hälsoskäl, tidsbrist och hög arbetsbelastning.

Det är fler kvinnor än män som lämnat uppdrag. Från de lite drygt 70 uppdrag som lämnats satt kvinnor på 45 av stolarna - män på 26.

Lilian Ronander är en av alla de som lämnat ett uppdrag under mandatperioden. Hon satt i Folkhögskolestyrelsen och valde att gå när hon kände att hon inte fick gehör för sina åsikter.