Döda alfåglar skickas till analys

Fem döda alfåglar som hittats av kustbevakningen vid Sjauster på östra Gotland har skickats in till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för undersökning och bedömning.

Länsveterinär Karin Sternbauer har ingen misstanke om att det kan röra sig om en smittsam sjukdom, men hon vill förvissa sig om dödsorsaken.

Normalt brukar döda djur - så kallat fallvilt - skickas till SVA från hela landet, för att man ska kunna kontrollera hälsotillståndet för djuren.

Men efter larmet om fågelinfluensan kommer det inte in några djur, eftersom allmänheten troligen inte vågar ta hand om döda djur.