Fortsatt fler arbetslösa på Gotland

1800 gotlänningar var utan arbete i februari månad enligt AMS månadsstatistik, eller 4,9 procent av den arbetsföra befolkningen.

Därtill kommer drygt 1 100 personer som är satta i olika arbetsmarknadsprojekt och praktik.

Den totala arbetslösheten på Gotland är därmed 8,0 procent, en liten minskning jämfört med januari.

I hela landet låg arbetslösheten på 6,5 procent.