Rätt ta avgift för cisternkontroller

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen har rätt att ta ut avgift för att kontrollera cisterner med brandfarliga vätskor. Det anser länsstyrelsen på Gotland som avslår överklaganden från några fastighetsägare som inte vill betala för kontrollerna av cisternerna.