Arealen på Gotland har ökat 3000 hektar

Idag presenterade LRF konsult sin lönsamhetsrapport över lantbrukets olika företaget. Större och mer specialisering är medicinen för att gå med vinst, enligt konsulterna.

En trend är att på Gotland har arealen under de 15 senaste åren ökat med nästan 3000 hektar till skillnad från övriga Sverige som minskat.

En annan skillnad är spannmålsodlingen, som det senaste året minskat upp till 20 procent i olika delar av Sverige. På Gotland och i Skåne är minskningen bara några få procent.